PROGRESS Programme-Call for Tenders (VT/2012/089)
30 November 2012
IPA kapsamında TOBB tarafından bastırılan “Türk Malı Belgesi”nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” yayınlandı.
10 December 2012
The eleventh meeting of the Sectoral Monitoring Committee (SMC) for the Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) under the Instrument for Pre-Accession (IPA) was held on 30 November 2012.