“Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması için Teknik Yardım -EuropeAid/139540/IH/SER/TR” İhale Duyurusu yayımlanmıştır
4 Aralık 2018
“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)” – İhale Ön Duyurusu yeniden yayımlanmıştır.
11 Aralık 2018

İhale Duyurusu

“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Teknik Yardım (EuropeAid/139278/IH/SER/TR)” – İhale Ön Duyurusu yeniden yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.